Kredietverstrekking België

Kredietverstrekking door de bank

Er wordt momenteel verschillend gedacht over kredietverstrekking. Banken zouden de acceptatie criteria aangescherpt hebben. Dit kan gevolgen hebben voor particulieren en bedrijven die krediet aanvragen. De meeste banken geven aan de acceptatie criteria niet te hebben gewijzigd.

Kredietverlening

Kredietverlening is voor veel banken een belangrijke pijler voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Als het gaat om kredieten voor bestaande klanten en nieuwe klanten dan moeten banken toegankelijk blijven. Het uitzetten van kredieten zorgen immers voor meer geld in de economie en is een belangrijke bron van inkomen voor de bank.

Qua nieuwe kredieten zitten de meeste banken op een vergelijkbaar niveau en een 3-tal banken stapt iets verder in een doelgroep. Dit is bijvoorbeeld de starter (11%), maar ook de ondernemer die al een langere relatie heeft met desbetreffende bank (13%). Dit resulteert bij enkele grootbanken in een groei van de totale portefeuille, variërend van 6% tot 13%.

Vanwege de economische onzekerheid, neemt de vraag naar leningen af. Dat heeft mede te maken met investeringen en overnames die uit worden gesteld. Daar staat tegenover dat er bedrijven zijn die een lening aanvragen om het economische dal te doorstaan. Dat maakt kredietaanvragen ook weer risicovoller en is een lang opgebouwde relatie met een ondernemer nu een pre om te bekijken in hoeverre dit type krediet uitgegeven kan worden.

Acceptatie

Acceptatie criteria zijn niet drastisch veranderd. De wijzigingen die veel banken wel doorgevoerd hebben is de zorgvuldigheid in beoordelen. Was alles voorheen nog financieel mogelijk, inmiddels wordt er nadrukkelijk naar het bedrijf gekeken. Het gaat dan om hoe een bedrijf gepresteerd heeft en hoe de toekomstverwachting is. Daarmee gezegd dat een gezonde onderneming nog steeds een krediet kan krijgen, is het niet voor een investering dan wel om een mindere periode door te komen.

Geld

Dat een krediet duurder is geworden is inherent aan deze markt. De bank moet geld inkopen en spaargeld moet worden voorzien van rente. Dat maakt dat een krediet per definitie duurder is. Ingekocht geld is wel verschillend van prijs en daar zitten duidelijke marges in. Omdat de meeste ondernemers hun eigen bank willen inzetten voor kredieten zal er niet snel verder gekeken worden.

De Nederlandse markt is qua hypotheken en kredieten beduidend groter dan de spaarmarkt. Hoewel spaargeld goedkoper is ontkomen we er dus niet aan om geld in te kopen. Tevens kan een krediet duurder worden als het risico groter is voor de bank en ook daar is de markt momenteel naar.

Kredieten worden nog steeds verstrekt, maar de insteek van de kredietvrager is gewijzigd en dat maakt dat banken kritisch kijken naar de onderneming of particulier alvorens een krediet te verstrekken.